Goudprijsverwachting voor 2025

Goudprijsverwachting voor 2025

2 oktober 2023
Goud is altijd een erg gewilde grondstof geweest vanwege zijn waarde en vanwege zijn rol als veilige investering in tijden van economische onzekerheid. De prijs van goud schommelt namelijk bijna niet. Dat maakt het een betrouwbare investering. Als gevolg hiervan houden veel beleggers zich bezig met de vraag: wat is de verwachting voor de goudprijs in 2025?
Leestijd 7 minuten

Wat beïnvloedt de goudprijs?

Veel onderdelen kunnen de prijs van goud beïnvloeden. Deze onderdelen vormen samen het geheel dat de goudprijs bepaalt:

  • Economische groei.
  • De prijs van de dollar.
  • De inflatie.
  • Geopolitieke gebeurtenissen.
  • Aanbod en productie.

Economische groei

Een sterke economische groei kan hogere rentetarieven tot gevolg hebben. Op dat moment daalt de prijs van goud. Wanneer de rentetarieven stijgen, worden alternatieve investeringen, zoals obligaties, aantrekkelijker omdat ze een hoger rendement kunnen bieden. Goud biedt geen rente. Goud biedt alleen rendement, wanneer de prijs stijgt.

Aan de andere kant kan een economische neergang de vraag naar goud vergroten, omdat beleggers op zoek zijn naar veilige investeringen.

Prijs van de Amerikaanse dollar

De prijs van goud wordt beïnvloed door veranderingen in valutakoersen. Dit komt doordat goud meestal wordt geprijsd in Amerikaanse dollars. Als de waarde van de dollar daalt vergeleken met andere valuta, zoals de euro of de yen, kan dit de prijs van goud doen stijgen. Dit wordt verklaard door het feit dat een zwakkere dollar betekent dat het meer dollars kost om dezelfde hoeveelheid goud te kopen. Hierdoor kan de vraag naar goud toenemen, wat op zijn beurt de prijs omhoog kan stuwen.

Een zwakkere dollar maakt goud ook aantrekkelijker voor beleggers buiten de Verenigde Staten. Beleggers in landen met sterkere valuta’s kunnen profiteren van een daling van de dollar door goud te kopen, waardoor de wereldwijde vraag toeneemt. Dit maakt duidelijk hoe de prijs van de dollar een belangrijke rol speelt in het bepalen van de prijs van goud op de internationale markten. Beleggers en analisten houden dan ook nauwlettend de bewegingen van de dollar in de gaten als een belangrijke factor bij het voorspellen van de goudprijs.

Inflatie

Inflatie speelt een rol bij het bepalen van de prijs van goud. Dit komt doordat inflatie de waarde van valuta, zoals de dollar of de euro, kan verminderen. Als de inflatie stijgt, kunnen mensen zich zorgen maken dat hun geld in waarde zal afnemen over de tijd. Dit kan leiden tot een interesse in goud als een manier om hun vermogen te beschermen.

Goud wordt vaak beschouwd als een “hedge” tegen inflatie, omdat het historisch gezien zijn waarde heeft behouden of zelfs is gestegen tijdens perioden van hoge inflatie. Een “hedge” in goud betekent dat goud door mensen wordt gezien als een manier om te beveiligen tegen verlies van waarde van hun geld als gevolg van inflatie.

Een van de belangrijkste redenen waarom goud wordt gezien als een inflatie-hedge, is dat het een tastbare activa is, in tegenstelling tot papiergeld. Fysiek goud heeft intrinsieke waarde en kan niet worden bijgedrukt door een centrale bank zoals bij valuta wel het geval is. Dit maakt het aantrekkelijk in tijden van economische onzekerheid. Beleggers en spaarders kopen vaak goud als een manier om hun koopkracht te behouden wanneer ze vrezen dat hun geld minder waard zal worden door stijgende prijzen.

Als mensen een toenemende inflatie verwachten, kan dat de vraag naar goud verder stimuleren. Beleggers kunnen inspelen op toekomstige prijsstijgingen en goud kopen om te profiteren van deze verwachte waardestijging.

Geopolitieke gebeurtenissen

Conflicten, politieke onrust en geopolitieke spanningen over de hele wereld maken beleggers vaak nerveus. Zij zijn dan gespannen over de stabiliteit van de financiële markten en de waarde van valuta. In deze onzekere tijden zoeken beleggers vaak naar manieren om hun vermogen te beschermen.

Goud wordt beschouwd als een tastbare en waardevolle grondstof die zijn waarde kan behouden, zelfs tijdens periodes van wereldwijde onrust. Beleggers zien goud als een manier om hun vermogen te beschermen tegen de negatieve effecten van geopolitieke risico’s, zoals oorlogen, terroristische dreigingen en politieke conflicten. Zo steeg de prijs van goud na de aanslagen op 11 september 2001 van $ 215.50 per ounce naar $ 287 in één dag.

Bovendien kan de impact van geopolitieke gebeurtenissen op de goudprijs verder worden versterkt door beleggerssentiment. Wanneer er wereldwijde spanningen optreden, kan het sentiment onder beleggers angstig worden, wat leidt tot een grotere vraag naar goud. Dit kan een vicieuze cirkel creëren waarin toenemende geopolitieke onzekerheid de prijs van goud verder omhoog stuwt.

Aanbod en productie

Goud wordt gewonnen uit mijnen over de hele wereld, en de hoeveelheid goud die jaarlijks wordt opgegraven, heeft directe invloed op het beschikbare aanbod. Als de mijnbouwactiviteiten toenemen en er meer goud wordt geproduceerd, kan dit leiden tot een grotere beschikbaarheid van goud op de markt, wat de prijs kan verlagen.

De politieke stabiliteit in goudproducerende landen speelt een belangrijke rol. Als er politieke onrust of conflicten optreden in deze landen, kan de goudproductie verstoord worden. Hierdoor is er minder goud op de markt, waardoor de prijs van goud omhoog gaat. De top vijf grootste goud producenten zijn in 2020: China, Australië, Rusland, De Verenigde Staten en Canada.

Tot slot hebben milieuvoorschriften invloed op de goudproductie. Strengere regelgeving met betrekking tot milieubescherming kan leiden tot hogere kosten en vertragingen in de mijnbouwactiviteiten, wat de productie kan beïnvloeden en de prijs van goud kan beïnvloeden. Daarom zijn milieuvoorschriften ook een belangrijke overweging bij het analyseren van het aanbod van goud en de prijsontwikkeling op de markt.

Historische trends in de goudprijs

Om een beter inzicht te krijgen in wat we kunnen verwachten voor de goudprijs in 2025, is het nuttig om naar historische trends te kijken.

Goudprijsbewegingen in de afgelopen decennia

De goudprijs heeft in de afgelopen decennia grote schommelingen gekend. In de jaren 70 steeg de goudprijs tot recordhoogtes als gevolg van een combinatie van factoren. De gouden standaard had in de jaren 70 een aanzienlijke impact op de goudprijs, vooral door gebeurtenissen die leidden tot het einde van het Bretton Woods-systeem en het vaste wisselkoerssysteem.

Oorspronkelijk verving het Bretton Woods-systeem de gouden standaard in 1944. Het koppelde de Amerikaanse dollar aan goud en andere valuta’s aan de dollar tegen vaste wisselkoersen. Na deze loskoppeling steeg de prijs van goud sterk, aangezien het zijn vaste prijs verloor. Dit markeerde het begin van een periode van stijgende goudprijzen en een vrijere markt voor goud, die de goudmarkt blijvend heeft gevormd.

In de jaren 90 daalde de goudprijs juist door een sterke economische groei en dalende inflatie. Beleggers waren optimistisch over de wereldeconomie en investeerden op andere manieren om rendement te maken, zoals aandelen en onroerend goed. Dit leidde tot een daling van de vraag naar goud en dus ook de prijs ervan.

Na de financiële crisis van 2008 begon de goudprijs echter weer te stijgen. Beleggers waren opnieuw op zoek naar veilige beleggingen vanwege de economische onzekerheid. De goudprijs bereikte in 2011 een recordhoogte van meer dan $ 1900 per troy ounce. Een troy ounce is de maat voor de hoeveelheid goud en staat gelijk aan 31,1034768 gram goud.

Recente schommelingen in de goudprijs

De afgelopen jaren hebben we ook grote schommelingen gezien in de goudprijs. In 2020 bereikte de goudprijs een nieuw recordniveau vanwege de wereldwijde economische onzekerheid veroorzaakt door de Covid-19-pandemie. De prijs steeg naar $ 2050 per troy ounce. Daarnaast speelden ook andere factoren, zoals de lage rente en de toenemende geopolitieke spanningen, een rol in de stijging van de goudprijs.

Sindsdien is de goudprijs weer iets gedaald, maar het blijft een interessante investeringsmogelijkheid voor veel beleggers. Goud wordt nog steeds gezien als een waardevolle grondstof en een bescherming tegen inflatie. Bovendien wordt goud ook veel gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld in elektronica en sieraden, wat de vraag naar het edelmetaal ondersteunt.

Deskundigen zijn verdeeld over de toekomstige richting van de goudprijs. Sommigen voorspellen dat de goudprijs verder zal stijgen, aangezien de wereldwijde economie nog steeds te maken heeft met onzekerheden en de centrale banken hun beleid ruim houden. Anderen zijn van mening dat de goudprijs kan dalen als de economieën herstellen en beleggers hun interesse verliezen in veilige investeringen.

Al met al blijft de goudprijs een onderwerp dat beleggers en economen blijft boeien. Het is een markt die wordt beïnvloed door een breed scala aan oorzaken, variërend van economische graadmeters tot geopolitieke gebeurtenissen. Het is daarom belangrijk om de trends uit het verleden en de huidige omstandigheden zorgvuldig te analyseren bij het maken van voorspellingen over de toekomstige goudprijs.

Voorspellingen voor de goudprijs in 2025

Er zijn veel experts die voorspellingen doen over de toekomstige goudprijs. Laten we enkele van deze voorspellingen eens nader bekijken.

Deskundige voorspellingen voor de goudprijs

Sommige deskundigen voorspellen dat de goudprijs de komende jaren verder zal stijgen. Zij wijzen op de blijvende economische onzekerheid en het mogelijke risico van inflatie als redenen voor deze stijging. Anderen zijn iets voorzichtiger en voorspellen dat de goudprijs stabiel zal blijven, maar niet significant zal stijgen.

Mogelijke scenario’s voor de goudprijs in 2025

Naast de deskundige voorspellingen zijn er ook verschillende mogelijke scenario’s voor de goudprijs in 2025. Bijvoorbeeld, als de wereldeconomie blijft groeien en de inflatie onder controle blijft, kunnen we een stabiele goudprijs verwachten. Aan de andere kant, als er sprake is van een sterke economische neergang of geopolitieke conflicten, kan de goudprijs stijgen.

Hoe u zich kunt voorbereiden op de verwachte goudprijs

Of de goudprijs nu stijgt, daalt of stabiel blijft, het is altijd belangrijk om voorbereid te zijn. Hier zijn enkele tips om u te helpen bij het beheren van uw investeringen in het licht van de verwachte goudprijs.

Investeringsstrategieën in het licht van de goudprijsverwachting

Een van de manieren om uw investeringen in goud te beheren, is door een gedegen investeringsstrategie te hanteren. Zo kunt u bijvoorbeeld overwegen om uw beleggingen in goud te diversifiëren door ook in andere edelmetalen of mijnbouwaandelen te beleggen. Op die manier kunt u het risico spreiden en profiteren van mogelijke groeimogelijkheden.

Risicobeheer bij investeringen in goud

Tot slot is het belangrijk om risicobeheer toe te passen op uw investeringen in goud. Houd altijd rekening met uw beleggingsdoelstellingen, uw risicobereidheid en uw tijdshorizon. Overweeg ook om advies in te winnen bij een financieel adviseur om ervoor te zorgen u bij het kopen van goud ook nadenkt over uw financiële situatie en doelen.

Kortom, de verwachting voor de goudprijs in 2025 is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder economische omstandigheden, politieke gebeurtenissen en historische trends. Hoewel niemand de toekomst met volledige zekerheid kan voorspellen, kunt u zich wel voorbereiden op mogelijke scenario’s en uw investeringen beheren volgens een gedegen strategie. Door goed geïnformeerd te zijn en risicobeheer toe te passen, kunt u uw kansen op succes vergroten in de wereld van goudbeleggingen.

In conclusie is het duidelijk dat de goudprijs in 2025 een interessant onderwerp blijft voor zowel investeerders als analisten. Heeft u uw keuze gemaakt? Kies dan voor Goudonline.nl om uw goud discreet en veilig te kopen!

Over de auteur

Wim Bischoff
Wim Bischoff
Mede-eigenaar Goudonline.nl

Ook interessant

Duik dieper in ons informatiecentrum en lees meer interessante artikelen over onderwerpen als goud, zilver, beleggen, economische nieuws, koers ontwikkelingen en heel veel meer.

Goud of zilver kopen?

Geïnteresseerd in het kopen van fysiek goud of zilver? Wij hebben een ruim aanbod van LBMA-geaccrediteerd edelmetaal. Ons assortiment bestaat naast goud en zilverbaren ook uit gouden en zilveren munten. Onze producten zijn wereldwijd erkend en verhandelbaar.

Gouden tientje diverse jaartallen

 456,31

10 op voorraad

Umicore goudbaar 1 gram

 100,96

6 op voorraad

Umicore goudbaar 2.5 gram

 211,09

22 op voorraad

Umicore goudbaar 5 gram

 401,06

20 op voorraad

© Copyright Goudonline.nl 2024
Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen